TAG cedera pemain psim

Kondisi Terkini 4 Pemain PSIM Yogyakarta yang Sempat Cedera

Olahraga   Rabu, 28 September 2022 – 18:04 WIB

PSIM Yogyakarta bawa kabar mengenai beberapa pemainnya yang cedera. Ada kabar baik. Alhamudlillah.

BERITA CEDERA PEMAIN PSIM

BERITA TERPOPULER